دانشگاههای مورد تایید بلاروس

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. دانشگاههای مورد تایید بلاروس

 

پادکست دانشگاههای مورد تایید بلاروس ۱

پادکست دانشگاههای مورد تایید بلاروس ۲

پادکست دانشگاههای مورد تایید بلاروس ۳

پادکست دانشگاههای مورد تایید بلاروس ۴

 

 

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

‌‌جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کشور بلاروس

 

مدارک شرایط۱ ارزشیابی
Bakalavr(Bachelor) چهار سال تحصیل در موسسات معتبر و  داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل حداقل ۱۴ در رشته همگن «کارشناسی»
Magister(Master) یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۳ در رشته همگن «کارشناسی ارشد»
Specialist Diploma ۱-   پنج الی شش سال تحصیل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی برای دوره های پیوسته۲-   یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر برای دوره های غیر پیوسته در صورت موفقیت در آزمون علمی۲،   «کارشناسی ارشد»
Kandidat Nauk(Ph.D.) حداقل سه سال تحصیل درموسسات معتبر و داشتن کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته همگن در صورت ارائه ۲ مقاله علمی از رساله دکتری در نشریات علمی – پژوهشی معتبر«دکتری»

۱ کلیه متقاضیان ملزم به تشکیل پرونده دانشجویی در نمایندگی علمی و یا سفارت ج.ا. ایران در بلاروس می باشند. در صورت عدم تشکیل پرونده دانشجویی و یا عدم رعایت هر یک از شروط معدل و همگن بودن رشته­های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه های گروه دو خواهد بود. ضمناً دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

۲در مورد مدارک Specialist Diploma اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.

 

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه دو کشور جمهوری بلاروس

مدارک شرایط۱ ارزشیابی۲
Bakalavr(Bachelor) چهار سال تحصیل در موسسات معتبر و  داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی در صورت موفقیت در آزمون علمی، «کارشناسی»
Specialist Diploma/ Magister(Master) ۱- پنج الی شش سال تحصیل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی۲- یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر در صورت موفقیت در آزمون علمی،      «کارشناسی ارشد»
Kandidat Nauk(Ph.D.) حداقل سه سال تحصیل درموسسات معتبر و داشتن کارشناسی ارشد معتبر چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دکتری در نشریات معتبر علمی- پژوهشی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، «دکتری»

۱ دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه

های‌ کشور بلاروس

تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌

‌ ‌ دوره آموزش ابتدایی در کشور بلاروس ۹ سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت ۲ سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت ۳ سال ادامه تحصیل داده، دیپلم دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

آموزش عالی در کشور بلاروس توسط مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ارائه می شود. مراکز آموزش عالی دولتی برای متقاضیانی که در آزمون ورودی پذیرفته شوند، رایگان است. تمامی مراکز آموزش عالی غیر دولتی، شهریه دریافت می نمایند. آموزش عالی در کشور بلاروس تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می باشد. در کشور بلاروس سه سطح آموزش عالی وجود دارد: ۱) دوره کارشناسی؛ ۲) دوره کارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛  ۳) دوره نامزد علوم (سطح اول و برابر با دوره Ph.D.) و دوره دکترای علوم (سطح دوم، بالاترین درجه علمی کشور)

دوره‌های‌ تحصیلی‌

 1. Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل ۴ سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.
 2. Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرک Magistr شامل ۱ الی ۲ سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد. مدرک Specialist Diploma به دو طریق ارائه می شود: حداقل یک سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و یا ۵ الی ۶ سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان. مدرک Specialist Diploma نشاندهنده یک تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری می باشند. این مدرک پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش آموختگان ارائه می شود.
 3. Kandidat Nauk و Doctor Nauk:

۳-۱ Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل ۳ سال تحصیل با داشتن مدرک Specialist Diploma یا Magistr (Master). دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

۳-۲٫ Doctor Nauk: این دوره طول مشخصی نداشته و پس از دوره Kandidat Nauk می باشد و با دفاع از رساله به اتمام می رسد. این دوره در بسیاری از کشورهای دیگر معادلی ندارد.

=======================================================

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه یک‌

 1. ‌مدرک Bakalavr (Bachelor) با حداقل ۴ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل حداقل ۱۴ در رشته همگن “کارشناسی” ارزشیابی می شود.

 

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

 

 1. مدرک Magistr با حداقل ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۳ در رشته همگن “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

 

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

 

 1. مدارک Specialist Diploma با حداقل ۵ الی ۶ سال تحصیل پیوسته به شرط دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا ۱ الی ۲ سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، در صورت موفقیت “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

 

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

 

 1. مدرک Kandidat Nauk با حداقل ۳ سال تحصیل در دانشگاه های معتبر به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته همگن و ارائه دو مقاله علمی از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر “دکتری” ارزشیابی می شود.

 

تبصره ۴-۱: مدرک Doctor Nauk با توجه به ماهیت دوره و برگزاری آن پس از دوره Kandidat Nauk قابل ارزشیابی نیست.

 

تبصره ۴-۲: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیرقابل ارزشیابی” خواهد بود.

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی صادره از دانشگاه های گروه دو‌

‌۱٫ مدارک‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ ۴ سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شوند.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

۲٫مدارک‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت “کارشناسی ارشد” ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ “کارشناسی” باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

‌۳٫ مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  ۳-۱: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

 • در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).
 • دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
 • موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

تبصره ۳-۲: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های کشور یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳-۱ می باشد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

تبصره ۳-۳: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد) “غیر قابل ارزشیابی” خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر ۲۰۰۸ در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل یک مقاله برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (وفق ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری با تاریخ شروع به تحصیل قبل از نوامبر ۲۰۰۸ – تبصره ۳-۲)، احراز توانمندی‌های علمی- پژوهشی و حرفه ای این دسته از متقاضیان از طریق اخذ آزمون جامع و یا برگزاری جلسه دفاعیه الزامی است.

‌تبصره۳-۴‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند ۳ نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دنشگاه محل خدمت است.

تبصره۳-۵‌: مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ ۲۰۰۲ میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.

 

دانشگاههای مورد تایید بلاروس از نظر وزارت بهداشت ایران

 

دانشگاههاي مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)

اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي‌باشد

      در حال حاظر دانشگاهی مورد تایید وزارت بهداشت نمیباشد

 

 

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ