ویزای بلاروس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ویزای بلاروس

شرایط ویزای بلاروس

اتباع ایرانی با گذرنامه معتبر، در صورت داشتن روادید جمهوری بلاروس می توانند به قلمرو جمهوری بلاروس وارد و یا از آن خارج شوند.

 

در جمهوری بلاروس انواع روادید ورودی ذیل پیش بینی شده اند:

-B ترانزیت

-C کوتاه مدت

-D بلند مدت

 

روادید ترانزیت بمنظور گذر از قلمرو جمهوری بلاروس صادر و به مدت ۲ شبانه روز از زمان ورود فرد خارجی به جمهوری بلاروس اعتبار دارد.

روادید کوتاه مدت (یکبار ورود، دوبار ورود و کثیرالمسافره) مطابق با مدت درخواستی و حداکثر برای ۹۰ روز با اهداف ذیل صادر می گردد:

–                       انجام سفر تجاری- بر اساس درخواست (دعوتنامه) شخص حقوقی، بر روی سربرگ و با قید عنوان کامل مرجع دعوت کننده، آدرس پستی و تلفن آن و همچنین تعهد رعایت مقررات اقامت در قلمرو جمهوری بلاروس توسط فرد خارجی، با مهر و امضای  فرد دارای اختیار.

–                       مهمانی – در صورت وجود اصل دعوتنامه از طرف تبعه جمهوری بلاروس مطابق با فرم مخصوص که توسط مراجع اداره اتباع و مهاجرت صادر شده باشد.

–                       جهانگردی- جهت دریافت روادید جهانگردی نیاز به داشتن درخواست شرکت جهانگردی بلاروسی مطابق با فرم مخصوص و با قید انوع خدمات جهانگردی که ارائه خواهند شد، رزرو هتل و غیره می باشد.

–                       تحصیلی – این نوع روادید بر اساس اصل دعوتنامه موسسه آموزشی جمهوری بلاروس صادر می گردد.

روادید بلند مدت جهت ورود مکرر به جمهوری بلاروس با مدت اعتبار ۱ سال و حق اقامت تا ۹۰ روز در سال صادر می گردد.

مدت زمان لازم برای صدور روادید عادی از ۳ تا ۵ روز کاری است. صدور روادید فوری با پرداخت هزینه مضاعف و ظرف یک شبانه روز انجام می شود.

جهت دریافت روادید مدارک ذیل باید به بخش کنسولی سفارت ارائه گردند:

–                       یک نسخه فرم درخواست روادید (eng) ورودی به جمهوری بلاروس (به زبان انگلیسی یا روسی)، همراه با یک قطعه عکس رنگی با ابعاد عکس گذرنامه؛

–                       سند مسافرت به خارج (گذرنامه)؛

–                       سند حمایت روادیدی (دعوتنامه یا درخواست)؛

–                       تصویر گذرنامه؛

–                       قبض پرداخت عوارض صدور روادید (پرداخت عوارض از طریق حواله به حساب بانکی سفارت در بانک ملی ایران شعبه کاشف انجام می پذیرد).

 

فهرست
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ